86 16 32 95 Kopicenter@mail.dk
Vælg en side

Print og kopi

Vi print­er i sort/hvid og i farve, og på 80–200 gr. papir. Deru­dover find­es også glossyver­sion­er til fotoprint.

Vi kan både scanne i farve og i sort/hvid op til A3 størrelse.

Laminering

A5 laminer­ing 80 mic.
A4 laminer­ing 80 mic.
A4 laminer­ing 175 mic.
A3 laminer­ing 150 mic.

Indbindinger

Vores tre typer indbindinger:
Met­al — Op til 250 ark
Plas­tik (sort) — Op til 350 ark
Lim (hvid) — Op til 250 ark

Vi har skære­mask­in­er til gratis rådighed ved print, gratis park­er­ing lige uden for døren, samt kyn­dig vejled­ning og hjælp, når du har brug for det.

Com­put­ere med inter­net er tilgæn­gelige i kopi­cen­tret, og har føl­gende programmer:
Acro­bat Read­er, MS Office  2007 + 2010 & Open Office.
I butikken find­es også et udvalg af map­per, brevord­nere, blokke, lim mm., samt salg af print­er­pa­pir. Kig ned i butikken for at se udvalget.